วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์มีประโยชอย่างไรช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรร ช่วยให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน ช่วยให้ชีวิตมีความสุข ช่วยให้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น: