วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์คืออะไร


คือ ศาสตร์แห่งความสุนทรีย์ หรือ วิชาที่ว่าด้วยความงามทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สรรสร้างขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: